0%
Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

Opolska wieś przyszłości

Szanowni Państwo,

Województwo opolskie to obszar, którego ponad 90% zajmują obszary wiejskie. Zarząd Województwa Opolskiego chce budować silny i dobrze rozwijający się region, stawiający na poprawę jakości życia. Dlatego w pierwszej kolejności chcemy rozpoznać zasoby, jakimi dysponuje opolska wieś i jej mieszkańcy.

To Państwo, Sołtysi i Członkowie Rad Sołeckich, jesteście osobami, które mają największą wiedzę na temat Waszych miejscowości. Dlatego zwracamy się do Was z ogromną prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Dzięki Waszemu zaangażowaniu  i przekazanym w niej informacjom, będziemy mogli dokładnie rozpoznać stan naszych wsi.  Jednocześnie Wasze odpowiedzi i sugestie pomogą nam w tworzeniu projektów i programów, wyrównujących szanse mieszkańców wsi.

Będziemy wdzięczni za poświęcenie czasu na udzielnie odpowiedzi do dnia 16.07.2021r. Już teraz serdecznie dziękujemy za podzielenie się z nami tak cennymi informacjami.

Zarząd Województwa Opolskiego