0%
Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY 2023 – PRACOWNICY KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH

Stosownie do Zarządzenia nr 5/2022 Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie funkcjonowania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego systemu kontroli zarządczej (ze zm.) proszę wszystkich pracowników UMWO o wypełnienie ankiety do 31 grudnia 2023 r.

Proszę o wypełnienie wszystkich rubryk, w tym nazwy Departamentu/Biura. Jeśli odpowiedzi do pytań w formie zamkniętej „Tak/Nie” są dla Państwa niewystarczające, proszę o umieszczenie dodatkowych informacji w pozycji „inne spostrzeżenia (pozytywne lub negatywne)” znajdującej się na końcu każdego z poszczególnych standardów.

Jednocześnie informuję, iż w przypadku przerwania wypełniania rozpoczętej ankiety powrót do zamieszczonych treści jest możliwy jedynie w czasie, w którym przeglądarka nie była ponownie uruchamiana – oznacza to, iż zamknięcie przeglądarki przed zakończeniem wypełniania rozpoczętej ankiety powoduje utratę zamieszczonych w kwestionariuszu danych.

W tej ankiecie jest 40 pytań.
Ankieta jest anonimowa.

Zapis Państwa odpowiedzi na pytania nie zawiera żadnych informacji identyfikujących, chyba że takie informacje zostały wprowadzone w odpowiedzi na któreś pytanie ankiety.

Indywidualny token (kod) wykorzystywany w celu przystąpienia do ankiety nie jest połączony z odpowiedziami na ankietę. Jest zapisywany w osobnej bazie danych, w której przechowywana jest jedynie informacja, czy udzielono odpowiedzi na ankietę. Nie ma możliwości połączenia tokenów z odpowiedziami udzielonymi w badaniu.