0%
Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

Formularz zgłaszania podejrzenia o niezgodności projektów realizowanych przez IZ/IP lub działań IZ/IP związanych z wdrażaniem programu z Konwencją o prawach osób niep

Formularz zgłaszania podejrzenia o niezgodności projektów realizowanych przez IZ/IP lub działań IZ/IP związanych z wdrażaniem programu z Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych (KPON)[1]

 

 

[1] KPON – Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzona w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169, z późn. zm.)

Zgłoszenie zostanie zarejestrowane i będzie rozpatrzone, jeżeli będzie spełniało warunki formalne tj. wszystkie obligatoryjne punkty dokumentu zostaną wypełnione w sposób umożliwiający identyfikację wymaganych danych.